Jdi na obsah Jdi na menu
 


AJ 6. ročník - Kružliaková

V případě potřeby prosím volejte na mobilní číslo:  728 741 899 - Anežka Kružliaková nebo na emailovou adresu: kruzliakova@zsbreznice.cz

Od 15.6. budu zadávány úkoly jednou týdně, a to po odučené hodině ve škole 15.6. Ti, co zůstávají doma, mi úkoly i nadále zasílají, ostatní pracují na zadaných úkolech ve škole.

pondělí 15.6.

Zopakujte si ještě v přiložené prezentaci 2. stupeň přídavných jmen (na prvních slidech máte vypsaná přídavná jména, u kterých si utvořte druhé stupně a pak porovnávejte obrázky s daným přídavným jménem- po odkliknutí se vám věta ukáže správně). Zkuste si kvíz v učebnici na straně 40 cvičení 4a. Přelož si otázky a tipni si správnou odpověď. Kdo není ve škole, otázky s odpovědí mi zašle do středy. Poté si zkontroluj puštěním přiložené nahrávky. 
Toto je poslední zadání. Přeji vám hezký konec školního roku a krásné prázdniny, uvidíme se v září! :) 

stupňování clothes.pptx

Project_Explore_SB_1_1.49.mp3

 

Středa 10.6.

Podívejte se na přiložené prezentace: První obsahuje 3 slidy, na každém z nich jsou 2 obrázky a pod nimi přídavná jména. V ŠS si najděte tabulku, která se týkala stupňování přídavných jmen a zopakuj pravidla. Zkus si tvořit věty s druhým stupněm u obrázků a porovnávej si je.

Úkol pro ty co jsou doma: Vyber si jeden ze dvojice obrázků a do sešitu si napiš 3 věty, kde je porovnáváš (používáš druhý stupeň přídavných jmen a "than"= než) Věty mi pak vyfoť a do pátku pošli.

Poté si pusťte druhou prezentaci s opakováním čísel a zkus je správně říct. Po zmáčknutí "check" se ti ukáže správná odpověď.

stupňování příklady.ppt

number machine.pptx

 

Pondělí 8.6.

Výsledky z poslechu čísel: a 925; b 300; c 450; d 4,900; e 8,465, f 1,859; g 3,600; h 7,620; i 3,000

Procvičte si v následujících odkazech učivo, které jsme spolu probírali.

stupňování 1 , stupňování 2

čísla + přítomný čas ( zopakujeme i pořadová čísla, která jsme spolu dříve probírali)

Zopakujte slovní zásobu 3C v pracovním sešitě.

 

Středa 3. 6.

Děkuji za zasílané úkoly.

28/ 2:

28-2.png

Zopakujte si čísla v odkaze a doplňte čísla.

 

Podíváme se zpátky do učebnice na cv 2a. Tabulka je rozdělená do sloupců (A,B,C) a řádků (ty jsou označené čísly). Zadám vám sloupec i řádek a vaším úkolem bude najít zvíře v tomto políčku. Do sešitu si zapiš vždy číslo otázky a poté odpovídej větou „It´s a/an…..“ Pro kontrolu se podívej níže:

 1. Which minibeast is B- nine hundred?
 2. Which minibeast is C- two thousand five hundred?
 3. Which minibeast is A- one thousand?
 4. Which minibeast is A- one hundred and fifty?
 5. Which minibeast is C- nine hundred?
 6. Which minibeast is B- seven hundred and twenty five?
 7. Which minibeast is C- one hundred and fifty?
 8. Which minibeast is B- one thousand?
 9. Which minibeast is B- one hundred and fifty?
 10. Which minibeast is C- one thousand?

 

Kontrola: 1 It´s a butterfly. 2 It´s a scorpion. 3 It´s a milipede. 4 It´s a bee. 5 It´s an earthworm. 6 It´s a cricket. 7. It´s a wasp. 8. It´s a dragonfly. 9 It´s a mosquito.  10 It´s a fly.

 

Pondělí 1.6.

Hezké červnové pondělí!

Budeme pokračovat v procvičování čísel. Pusťte si přiloženou nahrávku napiš čísla, která uslyšíš. Nahrávku si pusť několikrát a do čtvrtka mi čísla vyfoť a pošli.

Project_Explore_SB_1_1.46.mp3

Podíváme se na slovní zásobu „minibeast“. Podívej se do učebnice strana 40 cv 2a. Dívej se na tabulku a pusť si další nahrávku. Opakuj názvy v nahrávce.

Znáš je všechny? Slovíčka najdete také ve slovníčku str 82 v prac. sešitě, nauč se je.

Bee- včela

Mosquito- komár

Wasp- vosa

Beetle- brouk

Cricket- cvrček

Spider- pavouk

Ant- mravenec

Butterfly- motýl

Earthworm- žížala

Milipede- mnohonožka

Dragonfly- vážka

Fly- moucha

Snail- šnek

centipede- stonožka

scorpion- štír

Project_Explore_SB_1_1.47.mp3

Udělej si cvičení 2 strana 28 v pracovním sešitě. Najdi je v v tabulce a vepiš ke správnému obrázku.

 

Středa 27.5.

Dnes se spolu podíváme na číslovky. Otevři si učebnici strana 40 na první cvičení. Pusť si nahrávku, dívej se na číslovky a opakuj.

Project_Explore_SB_1_1.45.mp3

Čeho si všimneš, když vidíš tyto čísla?

Zapiš a nauč se následující body:

1.  U číslovek, které jsou vyšší než 20, píšeme „-„ spojovník. Např.: twenty-one.

2.  U číslovek, které jsou vyšší než 100, píšeme mezi stovkami a desítkami AND, např. one hundred and sixty-eight.

3.  Stovky a tisíce píšeme v jednotném čísle. Čeština říká „tři sta“, kdežto angličtina three hundred. Chybou je tedy three hundreds!

4.  Vyšší číslovky než 999 píšeme s čárkou, např. tisíc píšeme: 1,000. Neplést s desetinnou čárkou, která se značí „.“, např. 3.65.

Procvič si co sis napsal v prac. sešitě strana 28 cv 1. Pospojuj si slova s čísly a následně zkontroluj níže.

 

Kontrola: 2g, 3a, 4f, 5h, 6d, 7b, 8e

 

Pondělí 25.5.

Výsledky:

Zde je řešení z učebnice strana 39/4

Horse number 2 is the hairiest horse.

Horse number 3 is the biggest horse.

Horse number 4 is the smallest horse.

Horse number 5 is the ugliest hores.

Horse number 6 is the best/prettiest horse.

Horse number 7 is the darkest horse.

 

27/8a:

2a, 3d, 4c

8b: 2 because, 3 so, 4 so, 5 because, 6 because

Procvičte si ještě „so, because“ v odkaze.

Dnes spolu procvičíme psaní. Podívej se na str. 39 v učebnici. Ve cvičení 6a si přečti krátký text o domácím mazlíčku. Tvým úkolem bude napsat něco podobného. Napíšeš minimálně 5 vět, ve kterých budou tyto informace:

 1. Co je to za zvíře a jak se jmenuje
 2. Popíšeš, jak vypadá a kolik mu je let
 3. Co jí
 4. Co s ním rád/a děláš
 5. Proč ho máš

Pokud nemáš domácího mazlíčka, nějakého zvíře si vyber a popiš, informace najdeš na internetu. Zapiš si věty do šk sešitu a do čtvrtka pošli.

 

Středa 20.5.

Děkuji za zasílané úkoly, posílejte dál J

Dnes se podíváme na dvě spojky – víte, co to je? J Spojky jsou slova, která spojují dvě věty – například a, ale, aby když, nebo a tak dále.

My se zaměříme na spojku BECAUSE – protože a SO – a tak. Do školních sešitů si zapište následující.

I love cats because they are cute. (Miluju kočičky, protože jsou roztomilé.)

I learn English every day so I have great results. (Učím se angličtinu každý den, a tak mám skvělé výsledky.)

 

Za úkol si udělejte cvičení 8a a 8b v pracovním sešitě strana 27 (v áčku spojujete souvětí a v béčku doplňujete so a because.). Výsledky pošlu v pondělí.

 

Pondělí  18.5.

Děkuji za zaslané odpovědi.

Zde je řešení z učebnice 39/5.

 1. My dog is the best dog. Můj pejsek je nejlepší pes.
 2. My cat is the prettiest. Moje kočička je nejhezčí.
 3. Sammy is the biggest fish. Sammy je největší rybička.
 4. Frieda is the fastest horse. Frieda je nejrychlejší koník.

Výsledky 26/4

2 Number 2 is the smallest. He´s got the shortest tail.

3 Number 3 is the fastest. He´s got the longest legs.

4 Number 4 is the prettiest. He´s got the biggest eyes.

5 Number 5 is the oldest. He´s got the longest neck.

6 Number 6 is the youngest. He´s got the smallest head.

Podívej se do učebnice strana 39 cv 4.  Na obrázku máš různé druhy koní a o každém z nich máš napsat větu, kde použiješ 3. stupeň přídavného jména, příklad:

1 vidíš koně, který má nejsvětlejší barvu ze všech, proto napíšeš: Horse number on eis the lightest color.

Napíšeš celkem 6 vět, první už máš hotovou. Věty mi vyfoť a do čtvrtka pošli.

Bodové výsledky testů najdete zde.

 

Středa 13.5.

Milé děti,

Dnes se podívejte do pracovního sešitu na stranu 26. Zde jsme procvičovali 3.stupeň přídavných jmen a dnes v tom budeme pokračovat – tentokrát budeme mluvit o želvičkách ve cvičení 4. O každé napište dvě věty. První věta bude o tom, jaká je želva vůči ostatním a druhá věta bude popisovat slovo v závorce.

Například 1. V závorce je shell – to je krunýř. Napíši větu.

Number 1 is the slowest. He´s got the biggest shell. Číslo jedna je nejpomalejší. Má největší krunýř.

Zde je nápověda.

2. je nejmenší a má nejkratší ocásek

3.je nejrychlejší a má nejdelší nožičky

4. je nejhezčí a má největší oči

5.je nejstarší a má nejdelší krk.

6.je nejmladší a má nejmenší hlavu.

Práci mi můžeš vyfotit a poslat, zkontroluji ti je. Mějte se krásně.

Vyplňte do čtvrtka testík. Máte dva pokusy.

 

Pondělí 11.5.

39:

39-3.png

 

 

 

 

 

26/3:

26-3.png

 

 

 

 

 

 

 

Dnes se podíváme na nepravidelné stupňování přídavných jmen.

Napište si do sešitu  a naučte se:
Nepravidelné stupňování přídavných jmen good, bad

Good (dobrý) – better (lepší) – the best (nejlepší)

Bad (špatný) - worse (horší) – the worst (nejhorší)

Podívejte se na cv. 5 na straně 39 v učebnici. Vaším úkolem je přepsat větičky tak abyste použili 3. stupeň přídavného jména.

Příklad:

 1. My dog is better than any other dog.- Můj pes je lepší než kterýkoliv jiný pes.
 • Použijete 3. stupeň od slovíčka „better= lepší“ což je „the best“ a větu upravíte tak aby dávala smysl: My dog is the best dog.- Můj pes je ten nejlepší.

Věty napište do sešitu a do čtvrtka pošlete na e-mail. Zkontroluji je, popřípadě dovysvětlím.

Vyplňte do čtvrtka testík. Máte dva pokusy.

 

Středa 6.5.

26-2.png

2 nejdelší, nejkratší

3 nejrychlejší, nejpomalejší

4 největší, nejmenší

5 nejlehčí, nejtěžší

6 nejtmavší, nejsvětlejší

7 nejtišší, nejhlučnější

8 nejhezší, nejošklivější

Udělej si cvičení 3, strana 26. Dívej se na obrázky koček a vyber do vět správné přídavného jméno z boxu nahoře ve cvičení.

Zopakuj si ještě zde 2. stupeň přídavných jmen (2. Sloupec) a procvič si tvary 3. stupně v posledním sloupci.

Hezký prodloužený víkend!

have-a-nice-friday.jpg

Pondělí 4.5.

Výsledky z minule:

38/2

1c, 2f, 3a, 4e, 5d, 6b

26/1:

2 canary, 3 rabbit, 4 hamster, 5 tortoise, 6 snail, 7 rat, 8 goldfish, 9 dog, 10 mouse

Dnes spolu začneme novou gramatiku, a to 3. stupeň přídavných jmen.

2. stupeň jsme tvořili koncovkou –ER( smaller, prettier apod.). Dále jsme se učili pravidla, podle kterých slovo musíme trochu upravit.

3. stupeň budeme tvořit koncovkou –EST, pravidla budou platit jinak stejná jako u 2. stupně. NAVÍC ještě budeme přidávat člen THE, např. the smallest= nejmenší, the heaviest= nejtěžší

 

Zapiš si tedy do školního sešitu:
3. stupeň přídavných jmen – krátká přídavná jména

 • Tvoříme koncovkou –est, před přídavného jméno přidáváme člen „the“

3. stupeň přídavných jmen- krátká přídavná jména

Pravidelné stupňování: přidáme koncovku  –est     

    fast- the fastest= nejrychlejší

Jednoslabičné slovo s krátkou samohláskou: zdvojíme poslední

písmeno a přidáme –est    big- the biggest= největší

Slova končící na –e: přidáme –st             

nice- the nicest= nejhezčí, nejmilejší

Slova končící na –y: změkčíme tvrdé y a přidáme –er   

  pretty- the prettiest


Zkus vyplnit cvičení v prac. sešitě strana 26/2. Tvým úkolem je podívat se na přídavná jména, která máš napsaná u čísel a k nim přiřadit přídavné jméno z rámečku. Ty musíš dát do 3. stupně. U každého přídavného jména si ještě napiš český překlad.

 

Tyto dvojice budou mít opačný význam jako u dvojice, kterou máš už vyplněnou:
1 the shortest           the tallest          nejkratší, nejvyšší

 

Úkol: Napiš si do sešitu cvičení 3a,b v učebnici 39. 3a- podle příběhu na druhé straně máš říct jaká věta je správně (T) a jaká špatně (F). Napiš si dané věty celé do sešitu.

3b- větičky zde se významem podobají větám v 3a- Najdi tyto dvojice a napiš si je k sobě. Sešit mi poté vyfoť a do čtvrtka pošli.