Jdi na obsah Jdi na menu
 


AJ 6. ročník - Klímová

V případě potřeby prosím volejte na mobilní číslo:  774 213 262 - Zuzana Klímová nebo na emailovou adresu: klimova@zsbreznice.cz

Prázdniny

Milé dětičky, 

přeji vám všem krásné prázdniny. Nezapomeňte si opakovat. Byla bych ráda, kdybyste si pracovali v online procvičování, které máte k učebnici - tady je odkaz . Pokud byste ztratili přihlašovací údaje, napište mi na Whatssup a uděláme nová.

ZK.

Pondělí 15.6.

Milé děti, zítra máme naposledy výuku ve škole, kam se můžete také přihlásit přes Microsoft Teams. Hodina začíná v 11.30. 

Online lekci už tento týden dělat nebudu, tedy tato lekce už bude poslední v tomto školním roce. 

Zkontrolujeme si domácí úkol z učebnice strana 41/5,6 a budeme celou hodinu pracovat s příběhem, který máte na straně 42. Vypíšeme si fráze na straně 43/3,4 a budeme si s nimi hrát.

Mějte se krásně a zítra se těším na viděnou. 

A dětičky, přineste vygumované knihy, budu je vybírat. 

 

Anglický jazyk 6.ročník pondělí + úterý 8.6., 9.6.

Milé děti, připojte se dnes k online lekci v 10 hodin. Projdeme si výsledky kvízu a naučíme se otázku s tázacím zájmenem What, Who, Where, When, Which, How. Po lekci zveřejním výsledky kvízu.

Tady jsou výsledky kvízu z učebnice 40/4

1. The most dangerous spider is a)the black widow.

2.There are b) 2,000 kinds of scorpions.

3. Spider blood is c) blue.

4. The world´s biggest beetle lives in a) tropical forests in South America.

5. Milipedes have got b) 750.

6.Dragonflies live b) near water.

7. Most wasps die a) in winter.

8. A spider walks a) with four legs on the ground at the same time.

Také jsme naťukli tázací zájmena - tato si opište do školního sešitu, zítra je budeme procvičovat.

where - kde, kam

when - kdy

what - co, jaky 

which - který

who - kdo

why - proč

whose - čí

how - jak

how many - kolik (počitatelná podstatná jména)

how much - kolik (nepočitatelná podstatná jména)

Můžete si je procvičit zde, kde máte krásný přehled ještě jednou a tady krátké procvičování 

Už se na vás všechny těším i v úterý, kdy budeme mít lekci ve škole - hodina začíná v 11.30. Děti, které zůstávají doma, se mohou připojit k online lekci, budu mít ve škole kameru, můžete prožít výuku s námi. Po hodině zveřejním úkoly.

Tak moc se vás neukázalo, chválím Káju. Za úkol na příští týden si udělejte v učebnici strana 41/5c plus cvičení 6. Příští týden zkontrolujeme. Distanční pošlou do pondělí. 

Mějte se krásně. 

 

Středa 3. 6.

Milé děti,

mockrát děkuji za zasílané úkoly. Tady je ještě jednou řešení 28/ 2:

28-cviceni-2.png

 

 

 

 

 

 

Podíváme se zpátky do učebnice na stranu 40 na cv 2a. Tabulka je rozdělená do sloupců (A,B,C) a řádků (ty jsou označené čísly). Zadám vám sloupec i řádek a vaším úkolem bude najít zvíře v tomto políčku. Do sešitu si zapiš vždy číslo otázky a poté odpovídej větou „It´s a/an…..“ Pro kontrolu se podívej níže:

 1. Which minibeast is B- nine hundred?
 2. Which minibeast is C- two thousand five hundred?
 3. Which minibeast is A- one thousand?
 4. Which minibeast is A- one hundred and fifty?
 5. Which minibeast is C- nine hundred?
 6. Which minibeast is B- seven hundred and twenty five?
 7. Which minibeast is C- one hundred and fifty?
 8. Which minibeast is B- one thousand?
 9. Which minibeast is B- one hundred and fifty?
 10. Which minibeast is C- one thousand?

 

 

Udělejte si k tomu i kvíz, který máte ve cvičení 4 - pošlete mi vaše odpovědi z cvičen 2a a z kvízu na Whatssup.

Mějte se krásně.

Pondělí 1.6.

Milé děti,

dnes, to je 1.6., máme online lekci v 10 hodin, stejný odkaz jako minule. Budeme procvičovat čísla a také se podíváme do učebnice na cvičení 40/2, kde se naučíme názvy malých živočichů. Na straně 82 v pracovním sešitě, kapitolka 3C najdete jejich názvy. Opište si je do sešitu a vypracujte cvičení 2, na straně 28 v pracovním sešitě. Vyfoťte a pošlete na Whatssup do úterního večera.

Zde si procvičte velká čísla

 

 

Mějte se krásně.

6.ročník čtvrtek 28.5.

Při online lekci jsme si procvičovali velká čísla, zde můžete procvičovat online.

procvičování 1

procvičování 2

procvičování s poslechem 

 

Online lekce bude opět 1.6.  v 10 hodin. Zde se připojte. Budeme probírat dnešní látku a také opakovat stupňování přídavných jmen. Na všechny se moc těším. 

6.ročník středa 27.5.

Dnes se spolu podíváme na číslovky. Podívej se na stranu 40 do učebnice a opiš si velká čísla i se slovním popisem.

Čeho si všimneš, když vidíš tyto čísla?

Zapiš a nauč se následující body:

1.  U číslovek, které jsou vyšší než 20, píšeme „-„ spojovník. Např.: twenty-one.

2.  U číslovek, které jsou vyšší než 100, píšeme mezi stovkami a desítkami AND, např. one hundred and sixty-eight.

3.  Stovky a tisíce píšeme v jednotném čísle. Čeština říká „tři sta“, kdežto angličtina three hundred. Chybou je tedy three hundreds!

4. Vyšší číslovky než 999 píšeme s čárkou, např. tisíc píšeme: 1,000. Neplést s desetinnou čárkou, která se značí „.“, např. 3.65.

Procvič si, co sis napsal v pracovním sešitě strana 28 cv 1. Pospojuj si slova s čísly.

 

Naviděnou ve čtvrtek.

6.ročník učivo pondělí  25.5.

Milé děti.

Mockrát děkuji za zaslané odpovědi. Zde si je zkontrolujte.

Pracovní sešit strana 27/8a

1B Fred sleeps in a small house so he doesn´t get cold at night. Fred spinká v malém domečku, a tak mu není v noci zima.

2A Eva put Fred in the garage in the winter because he sleeps all winter. Eva dává Freda do garáže, protože on spí celou zimu.

3B Fred eats flowers and leaves because tortoises only eat plants. Fred jí jen květiny a rostliny, protože želvy jí jen rostliny.

4C Eva changes his water every day so he has fresh water to drink. Eva mu mění vodu každý den, a tak má čerstvou vodu každý den.

27/8B

 1.  
 2. My dog is called Mex because Chihuahuas come from Mexico. Můj pejsek se jmenuje Mex, protože čivavy pocházejí z Mexika.
 3. He´s very small so we can keep him in our flat. Je maličký, a tak ho můžeme chovat v našem bytě.
 4. I také my dog for a walk every day so ge gets some exercise. Beru ho na procházku každý den, a tak má pohyb.
 5. He doesn´t like going in the car because he can´t see out of the windows. Nerad jezdí autem, protože nemůže koukat z oken.
 6. I don´t give my dog chocolate because it is bad for him. Nedávám mu čokoládu,protože je to pro něj nezdravé.

 

Dnes máme online lekci v 10 hodin. Zde se připojte.Můžete se připojit, projdeme si probranou látku a popovídáme si.

Tady je zadání učiva do středy.

Dnes spolu procvičíme psaní. Podívej se na str. 39 v učebnici. Ve cvičení 6a si přečti krátký text o domácím mazlíčku. Tvým úkolem bude napsat něco podobného. Napíšeš minimálně 5 vět, ve kterých budou tyto informace:

 1. Co je to za zvíře a jak se jmenuje
 2. Popíšeš, jak vypadá a kolik mu je let
 3. Co jí
 4. Co s ním rád/a děláš
 5. Proč ho máš

Pokud nemáš domácího mazlíčka, nějakého zvíře si vyber a popiš, informace najdeš na internetu. Zapiš si věty do školního  sešitu a do úterního večera  pošli.

Těším se naviděnou.

6.ročník středa 20.5.

Děkuji za zasílané úkoly, posílejte dál J

Zde je řešení z učebnice strana 39/4

Horse number 2 is the hairiest horse.

Horse number 3 is the biggest horse.

Horse number 4 is the smallest horse.

Horse number 5 is the ugliest hores.

Horse number 6 is the best/prettiest horse.

Horse number 7 is the darkest horse.

 

Dnes se podíváme na dvě spojky – víte, co to je? J Spojky jsou slova, která spojují dvě věty – například a, ale, aby, když, nebo a tak dále.

My se zaměříme na spojku BECAUSE – protože a SO – a tak. Do školních sešitů si zapište následující.

I love cats because they are cute. (Miluju kočičky, protože jsou roztomilé.)

I learn English every day so I have great results. (Učím se angličtinu každý den, a tak mám skvělé výsledky.)

 

 

Za úkol si udělejte cvičení 8a a Bb v pracovním sešitě na straně 27, práci vyfoťte a pošlete. (v áčku spojujete souvětí a v béčku doplňujete so a because.)

V pondělí si uděláme naši první online lekci :-) v 10 hodin se připojte na tomto odkazu, nemusíte stahovat žádnou aplikaci,prostě běžte jen přes web.

Mějte se krásně. 

 

6.ročník učivo pondělí  18.5.

Milé děti.

Mockrát děkuji za zaslané odpovědi.

Výsledky 26/4

2 Number 2 is the smallest. He´s got the shortest tail.

3 Number 3 is the fastest. He´s got the longest legs.

4 Number 4 is the prettiest. He´s got the biggest eyes.

5 Number 5 is the oldest. He´s got the longest neck.

6 Number 6 is the youngest. He´s got the smallest head.

 

Podívejte se do učebnice strana 39 cvičení 4.     

Na obrázku máš různé druhy koní a o každém z nich máš napsat větu, kde použiješ 3. stupeň přídavného jména.

Například:

V čísle 1 vidíš koně, který má nejsvětlejší barvu ze všech, proto napíšeš: Horse number one is the lightest.

Napíšeš celkem 6 vět, první už máš hotovou. Věty mi vyfoť a do úterního večera pošli.

Mějte se krásně.

Středa 13.5.

Milé děti,

Zde je řešení z učebnice 39/5.

 1. My dog is the best dog. Můj pejsek je nejlepší pes.
 2. My cat is the prettiest. Moje kočička je nejhezčí.
 3. Sammy is the biggest fish. Sammy je největší rybička.
 4. Frieda is the fastest horse. Frieda je nejrychlejší koník.

 

Dnes se podívejte do pracovního sešitu na stranu 26. Zde jsme procvičovali 3.stupeň přídavných jmen a dnes v tom budeme pokračovat – tentokrát budeme mluvit o želvičkách ve cvičení 4. O každé napište dvě věty. První věta bude o tom, jaká je želva vůči ostatním a druhá věta bude popisovat slovo v závorce.

Například 1. V závorce je shell – to je krunýř. Napíši větu.

Number 1 is the slowest. He´s got the biggest shell. Číslo jedna je nejpomalejší. Má největší krunýř.

Zde je nápověda.

2. je nejmenší a má nejkratší ocásek

3.je nejrychlejší a má nejdelší nožičky

4. je nejhezčí a má největší oči

5.je nejstarší a má nejdelší krk.

6.je nejmladší a má nejmenší hlavu.

 

Práci mi vyfoťte a do nedělního večera pošlete na Whatssup.

Mějte se krásně.

Pondělí 11.5.

Milé děti,

ode dneška budete dostávat zadání práce jen v pondělí a ve středu.

Zde je řešení z pracovního sešitu strana 26/3.

2.ugliest – nejošklivější

3.darkest – nejtmavší

4.lightest – nejsvětlejší

5.prettiest – nejhezčí

6.fastest – nejrychlejší

 

 

Dnes se podíváme na nepravidelné stupňování přídavných jmen.

Napište si do sešitu  a naučte se:


Nepravidelné stupňování přídavných jmen good, bad

Good (dobrý) – better (lepší) – the best (nejlepší)

Bad (špatný) - worse (horší) – the worst (nejhorší)

 

Podívejte se na cv. 5 na straně 39 v učebnici. Vaším úkolem je přepsat větičky tak, abyste použili 3. stupeň přídavného jména.

Příklad:

 1. My dog is better than any other dog.- Můj pes je lepší než kterýkoliv jiný pes.
 • Použijete 3. stupeň od slovíčka „better= lepší“ což je „the best“ a větu upravíte tak aby dávala smysl: My dog is the best dog.- Můj pes je ten nejlepší.

Věty napište do sešitu, vyfoťte a pošlete na Whatssup.

Mějte se krásně.

Středa 6.5.učivo 6.ročník 

 

2  the longest - the shortest nejdelší, nejkratší

3 the fastest - the slowest nejrychlejší, nejpomalejší

4 the biggest - the smallest největší, nejmenší

5 the lightest - the heaviest nejlehčí, nejtěžší

6 the darkest - the lightest nejtmavší, nejsvětlejší

7 the quietest - the noisiest nejtišší, nejhlučnější

8 the prettiest - the ugliest nejhezší, nejošklivější

 

Udělej si cvičení 3, strana 26. Dívej se na obrázky koček a vyber do vět správné přídavného jméno z boxu nahoře ve cvičení. Cvičení mi vyfoť a pošli - tentokrát máš čas do neděle, v pátek máme svátek,nebudu zadávat další práci.

 

Zopakuj si ještě zde 2. stupeň přídavných jmen (2.sloupec) a procvič si tvary 3. stupně v posledním sloupci.

 

Měj se krásně!

Pondělí 4.5.

Výsledky z pracovního sešitu 26/1:

2 canary, 3 rabbit, 4 hamster, 5 tortoise, 6 snail, 7 rat, 8 goldfish, 9 dog, 10 mouse

Plus přeložené věty:

 1. Flash and Godon are Jake and Jenny´s snails. Flash a Gordon jsou Jakovo a Jenny hlemýždi.
 2. Jake and Jenny také their snails to the competition. Jake a Jenny vzali svoje šneky na soutěž.
 3. Flash doesn´t start the race because he doesn´t like apple. Flash nevyrazil, protože nerad jablka.
 4. Gordon wins the race.Gordon vyhrál závod.
 5. When they arrive home Gordon flies out of his box. Když dorazili domů, Gordon vylítl z krabice.
 6. Winston saves Gordon. Winston zachránil Gordna. (ne ULOŽil jak jste mnozí psali – to se ukládají soubory na počítači, jinak základní význam je zachránit J))

 

Dnes spolu začneme novou gramatiku, a to 3. stupeň přídavných jmen.

2. stupeň jsme tvořili koncovkou –ER( smaller, prettier apod.). Dále jsme se učili pravidla, podle kterých slovo musíme trochu upravit.

3. stupeň budeme tvořit koncovkou –EST, pravidla budou platit jinak stejná jako u 2. stupně. NAVÍC ještě budeme přidávat člen THE, např. the smallest= nejmenší, the heaviest= nejtěžší

 

Zapiš si tedy do školního sešitu:
3. stupeň přídavných jmen

 • Tvoříme koncovkou –est, před přídavného jméno přidáváme člen „the“

 

3. stupeň přídavných jmen- krátká přídavná jména

Pravidelné stupňování: přidáme koncovku  –est                              fast- the fastest= nejrychlejší

Jednoslabičné slovo s krátkou samohláskou: zdvojíme poslední písmeno a přidáme –est    big- the biggest=největší

Slova končící na –e: přidáme –st              nice- the nicest= nejhezčí, nejmilejší

Slova končící na –y: změkčíme tvrdé y a přidáme –er     pretty- the prettiest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkus vyplnit cvičení v prac. sešitě strana 26/2. Tvým úkolem je podívat se na přídavná jména, která máš napsaná u čísel a k nim přiřadit přídavné jméno z rámečku. Ty musíš dát do 3. stupně. U každého přídavného jména si ještě napiš český překlad.

Tyto dvojice budou mít opačný význam jako u dvojice, kterou máš už vyplněnou:
1 the shortest           the tallest           nejkratší, nejvyšší

Cvičení mi pak vyfoť a pošli na Whatssup do středy. 

Můžeš se podívat na prezentaci zde:

 

Mějte se krásně!

 

Vyhodnocení testíku na 2.stupeň přídavných jmen

Milé dětičky, tady máte vyhodnocení testíku. Většina z vás dopadla moc dobře, pouze jste chybovali v přídavném jménu thin. Napište mi, jak se příště chyby vyvarujete.

 

6.ročník učivo středa 29.4.

Milé děti, děkuji za zaslané odpovědi. Správné odpovědi máme tady, kdo mi psal jen čísla a písmenka, opište si celé věty:

 1. Flash and Godon are Jake and Jenny´s snails.
 2. Jake and Jenny také their snails to the competition.
 3. Flash doesn´t start the race because he doesn´t like apple.
 4. Gordon wins the race.
 5. When they arrive home Gordon flies out of his box.
 6. Winston saves Gordon.

Za úkol mi větičky přeložte do školních sešitů, vyfoťte a s milým pozdravem pošlete na Whatssup. 

Zopakujte si ještě anglická slovíčka, která se týkají zvířat v pracovním sešitě, str. 26 cv. 1 (drobná nápověda: číslo 2 je kanárek, 8 je zlatá rybka). To mi neposílejte, zveřejním výsledky v pondělí. 

A na závěr si ještě zopakujte 2.stupeň přídavných jmen zde

To je vše, v pátek nebudu zadávat žádné úkoly, máme svátek lásky, tak si ho užijte.

Jen zde zveřejním výsledky testíku - už jste si ho udělali? Máte čas do čtvrtka do 18 hodin. 

Mějte se báječně ZK.

 

 

6.ročník učivo pondělí 27.4.

Milé děti,

vyzkoušejte si, jak umíte stupňovat přídavná jména zde, testík  si můžete udělat dvakrát.

Dnes budete opět poslouchat, tentokrát příběh o Jakovi a Jenny.

Project_Explore_SB_1_1.44.mp3

Podívejte se nejprve do slovníčku v pracovním sešitě na straně 82 (3B A Special PET). Potom si otevřete učebnici na straně 38, kde máme příběh. Pusťte si nahrávku a sledujte příběh. Poté si do školního sešitu udělejte cvičení 2, kde spojíte poloviny vět a vytvoříte věty. Vše mi vyfoťte a pošlete na Whatssup.

Mějte se krásně.

6.ročník učivo pátek  24.4.

Milé děti, děkuji za zaslané odpovědi.

Zde jsou správné odpovědi.

25/6a

Riki and Carla are at the zoo. (Riki a Carla jsou v zoo.)

They are taking photos of the baby giraffes and getting information about them for their school project.  (Dělají fotky malých žirafek a získávají informace na školní projekt.)

25/6b

age 3month

height 2m 50 cm

weight 100 kg

personality quiet, lively

pretty/ugly not very pretty

speed 30kmph , 15kmph

25/7

2F, 3T, 4F, 5F, 6T

Dnes si ještě procvičíme 2.stupeň přídavných jmen.

Udělej si zde cvičení. 

 

Mějte se krásně, užijte si víkend. V pondělí zde bude krátký kvíz na 2.stupeň přídavných jmen – zopakujte si slovíčka!

6.ročník učivo středa 22.4.

Milé děti,

215bec980cbbbe1575368b5e97d84073.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes budeme pracovat s poslechem, kde si procvičíme srovnávání (tentokrát to budou malé žirafky).

 

Nejprve si ještě jednou projdi slovíčka z kapitoly 3A v pracovním sešitu na straně 82.

Poté se podívej do pracovního sešitu na stranu 25, cvičení 6.

Pusť si Poslech 14  a doplň cv.6a – kde je Riki a Karla. Máš napsat, co dělají.

Poslechni si nahrávku ještě jednou a zaškrtni správné odpovědi ve cv. 6b. 

Nakonec se ještě jednou podívej na informace o Garrym a Gill a označ věty ve cvičení 7 true (pravda) nebo false (lež).

 

Odpovědi mi vyfoť a pošli. Budu se těšit.

Měj se krásně .

6.ročník učivo pondělí 20.4.

Milé děti, děkuji za zaslané odpovědi.

Výsledky:

 1. My grandfather is older than your mother.
 2. Black is darker than purple.
 3. An elephant is heavier than an ostrich.

 

25/8

1b Leo is hairier than Luis.

1c Luis is slower than Leo.

2a Wilf is bigger than Wanda.

2b Wilf is uglier than Wanda.

2c Wanda´s furt is lighter than Wilf´s.

 

Znovu si projdi stupňování v následujícím odkaze.

 

Podívej se na cv. 9a na straně 25 v pracovním sešitě a doplň správně jména podle obrázku. Poté se podívej na výsledky.

 

Výsledky: 1 Bella, 2 Ben, 3 Binky

Už umíš stupňovat krátká přídavná jména? Pro jistotu se ještě podívej do pracovního sešitu na stranu 76/vlevo nahoře a ještě jednou si opiš Druhý stupeň – krátká přídavná jména do školního sešitu. Dnes mi nic nefoť. 

Měj se krásně!

6.ročník pátek 17.4.2020

Hezký pátek!

Stále budeme opakovat 2. stupeň přídavných jmen.

Zkus si do sešitu přeložit tyto věty:

 1. Můj dědeček je starší než tvá maminka.
 2. Černá je tmavší než fialová.
 3. Slon je těžší než pštros.

 

Udělej si v pracovním sešitě cvičení 8 na straně 25. Podívej se vždy na obrázek a porovnávej pomocí slov v závorkách. Stále využíváš 2.stupeň přídavných jmen. Zde si to můžeš ještě jednou zopakovat (všímej si jen krátkých přídavných jmen).

Nezapomeň mi práci vyfotit (překlad tří vět - pracovní sešit mi neposílej)  a pošli  na Whatssup.

Měj se krásně ZK.

6.ročník středa 15.4. 2020

Milé děti! Jak jste si užili Velikonoce?

 

Dnes se budeme opět věnovat porovnávání – tedy 2.stupni přídavných jmen.  V prac. sešitě už máme vyplněnou tabulku (25/4). Říkali jsme, že když chceme porovnat dvě věty, použijeme ve větě THAN., např. A giraffe is taller than a dog. (Žirafa je vyšší než pes.) Toto si procvičte v dalším odkaze.

Zkus se porovnat se svým sourozencem nebo třeba tatínkem – použij přídavná jména old, young, tall, short, thin, fat. Vytvoř alespoň tři věty. Pošli mi je do pátku na Whatssup.

Měj se krásně ZK.

6. ročník učivo pondělí 6.4-13.4.2020 Velikonoce 

 

Milé děti, děkuju za vypracované testy, známky máte zapsané v Bakalářích. Zde jsou výsledky z pracovního sešitu strana 25/4.

Přídavná jména s –er

tall

taller

vysoký/vyšší

 

light

lighter

lehký/lehčí

 

smooth

smoother

hladký/hladší

 

small

smaller

malý/menší

 

long

longer

dlouhý/delší

 

dark

darker

tmavý/tmavší

 

slow

slower

pomalý/pomalejší

 

fast

faster

rychlý/rychlejší

Přídavná jména, kde se y mění na i+er

heavy

heavier

těžký/těžší

 

ugly

uglier

ošklivý/ošklivější

 

hairy

hairier

chlupatý/chlupatější

 

Dnes se nebudeme učit nic nového v gramatice, ale budeme se věnovat Velikonocům – Easter!

 

Na procvičení slovíček si udělej tady křížovku. Najdeš všechna slova?

 

Potom se podívej na video – bude se ti zastavovat a ty budeš doplňovat chybějící slova. Jak se ti vedlo?

A to je pro dnešek vše, hezky si užij Velikonoce a brzy naviděnou.

6. ročník učivo pátek 3.4. 2020 

Milé děti, děkuju za vypracované testy, máte čas do neděle, nezapomeňte!

Dnes se naučíme novou věc, ke které využijeme přídavných jmen.

Když jsme četli o slonech, porovnával se tam slon africký a slon asijský. Když porovnávám dvě věci, k přídavnému jménu přidám koncovku –er a použiju předložku than (než).

I am taller than you. (Jsem vyšší než ty.)

Do školních sešitů si napište 2.stupeň přídavných jmen a opište si tam tuto tabulku.

Za domácí úkol udělejte v pracovním sešitě cvičení 4 na straně 25.

Pravidlo

Přídavné jméno

2.stupeň

Většina krátkých příd.jmen má koncovku –er

tall (vysoký)

young (mladý)

old (starý)

taller (vyšší)

younger (mladší)

older (starší)

Přídavná jména končící na y – y se změní na i+er

happy (šťastný)

ugly (ošklivý)

happier (šťastnější)

uglier (ošklivější)

Jednoslabičná příd.jména s jednou samohláskou a jednou souhláskou na konci - koncová souhláska se zdvojí

big (velký)

fat (tlustý)

bigger (větší)

fatter (tluštější)

Nepravidelná příd.jm.

good (dobrý)

bad (špatný)

better (lepší)

worse (horší)

Dlouhá příd.jména nemají koncovku, pouze přibírají slovo more (více)

beautiful (krásný)

expensive (drahý)

more beautiful (krásnější)

more expensive (dražší)

Mějte se krásně!

učivo středa 1.4. 2020

 

Milé děti, přečetly jste si o slonech? Tady posílám řešení.

37/4a

1.Do adult male and female elephants live together? Žijí dospělí samci a samice slona spolu?

No, they don´t. Female elephants and their babies live in groups, but male elephants live alone. (Ne, nežijí. Samice a jejich mláďátka žijí ve skupinách, ale samci žijí sami.)

2.Where are elephants from? Odkud jsou sloni?

They´re from Africa and Asia. (Jsou z Afriky a Asie.)

3. How  are they different? Jak jsou odlišní?

African elephants are bigger and taller, with bigger ears. Asian elephants have shorter tusks. African elephnats have two „fingers“ at the end of their trunk, but Asian elephants only have one. ( Afričtí sloni jsou větší a vyšší, s většíma ušima. Asijští sloni mají kratší kly. Afričtí sloni mají dva „prsty“ na chobotu, ale asijští sloni mají jen jeden.)

4.Why is an elephant´s trunk very special?  Proč je sloní chobot tak zvláštní?

They can pick up food and get water with it. It´s got 40 000 muscles. (Umí si brát jídlo a nabírat vodu tím chobotem. Má 40 tisíc svalů.)

37/4c na horním obrázku je Slon africký

     na dolním obrázku je Slon asijský

37/4d  1b, 2b, 3a, 4a, 5a

Nejdříve si pohrajte s přídavnými jmény tady v procvičování.

 

Dnes si udělejte  tento krátký opakovací testík na slovíčka. Vyplnit do můžete do pondělí 6.4. do 12 hodin. Máte dva pokusy, budu známkovat 1 - 3. Pokud testík neuděláte, v Bakalářích budete mít N - nesplněno.

Příště se budeme učit novou gramatiku.

Mějte se krásně!

 

učivo pondělí 30.3. 2020

Čtení o slonech

Ahoj! Udělej si v učebnici na straně 36 cvičení 4a. Přelož si otázky a zkus si na ně odpovědět. Znáš nějakou odpověď?

Nyní si přečti článek ve cvičení 4b a vyhledej si odpovědi na otázky ze cvičení 4a. Odpovědi zapiš do školního sešitu celými větami.

Dále si pročti otázky ve cvičení 4d a také je písemně zodpověz do sešitu. Celou práci si nadepiš About Elephants – můžeš si tam slona domalovat.

Odpovědi mi neposílej, zveřejním je ve středu. 

Měj se krásně!

 

 

Učivo pátek 27.3. 2020

 

 Milé děti, 

tady vám posílám řešení strany 24 v pracovním sešitě. 

1a    2warthog, 3ostrich, 4buffalo, 5elephant, 6giraffe

1b    b scales, c spots, d tail, e hair, f tusks, g wings, h beak, i feathers, j mane, k neck, l fur, m trunk, n hoof/hooves, o tongue, p horns 

2 1c 3d, 4a, 5g, 6f, 7h, 8e

3a 2 an ostrich, 3 a giraffe

3b tvoje vlastní nápady

3c tvoje vlastní nápady.

 

 1.  

 

O víkendu si odpočiňte, nedávám vám žádnou novou práci, učte se slovíčka ze 3A vzadu v pracovním sešitě na straně 82 a případně si dodělejte resty. 

Mějte se krásně!

 

 učivo středa 25.3. 2020 

 

Ahoj! Tady je řešení z minula - významy zvýrazněných slov z minule: 

1 pretty- hezký, ugly- ošklivý 

2 heavy- těžký, light- lehký (váha) 

3 light- světlý, dark- tmavý 

4 fast- rychlý, slow- pomalý 

5 tall- vysoký, long- dlouhý, short- krátký 

6 smooth- hladký, hairy- chlupatý 

7 big- velký, small- malý 

Odpovědi k popisu zvířat -  je jich možno vymyslet více, uvádím jen některé. 

Cheetah is fast and big. They are pretty and they have got yellow and black fur. 

Camels are big and slow. They have got yellow fur. 

Gorillas are hairy and big. They are pretty and don´t have feathers.  

Lizards are light ( v tom smyslu „lehký“).  They have a long tail and they are pretty. 

  

Vyplň si stranu 24 v pracovním sešitě.  

Zkus si  křížovku. Najdi si zvířata, které neznáš. 

učivo - pondělí 23.3. 

Nejprve si zkus do sešitu zapsat co nejvíce zvířat, která tě napadnou.

Udělej si testík – napiš správně názvy zvířat.

Projdi si slovní zásobu na obrázcích v učebnici strana 36.  

Podívej se na cv. 2a v učebnici a zvýrazněná slova si přepiš do sešitu a přelož. – tyto slova slouží k popisu zvířat nebo lidí.

Klikni tady na Animals a kus je pomocí přídavných jmen popsat a utvoř s těmito větami i celou větu (podívej se na věty ve cvičení 2a, pomohou ti) a pak si je napiš do sešitu. U některých obrázků můžeš napsat i více vět. Tento úkol mi vyfoť telefonem a pošli mi ho na email.

 

učivo - pátek 20. 3

 

Řešení učebnice strana 32/2b          1e, 2a, 3b, 4d, 5c

Na pondělí si dodělej cvičení v online Projectu Explore. A projdi si slovíčka ze 3A na straně 82.

učivo - středa 18. 3

Zůstává projekt My personal map. Na pátek přečíst v učebnici strana 32 všechny 4 texty plus vypracovat cvičení 2 b. Napište si odpovědi do školního sešitu - nezapomeňte na datum. V pátek pošlu správné odpovědi, podle kterých si výsledky sami opravíte.

 

učivo - pondělí 16. 3

procvičování v online učebnici - postupně si dodělávejte cvičení online v 1. a 2. lekci, která nemáte hotová - to je dlouhodobé zadání, nemusíte mít hotové do středy!!!!!!

My personal map - dlouhodobý projekt vypracujete podle strany 31 v učebnici - na čtvrtku A3 namalujete alespoň 4 místa, která jsou pro vás důležitá. Ke každému místu napište krátký text, podobně jako Oliver na straně 31. Projekty odevzdáte první den po příchodu do školy. 

Vypracujte si následující cvičení, kde si procvičíte přivlastňovací (possessive pronouns) a předmětná zájmena (object pronouns), odkaz zde  při dokončení cvičení si výsledky zkontrolujete tak, že kliknete na políčko Finish.  

 

Celou dobu si budu pečlivě hlídat tyto úkoly, které budu hodnotit známkou výborně.